Hlásíme se ke zodpovědnému přístupu a informování spotřebitele v rámci platné legislativy, spoluvytváříme prostředí k ochraně před nezodpovědnou konzumací alkoholu, zejména u mladistvých či s ohledem na řízení vozidel a jiné nebezpečné aktivity, preferujeme zdravý způsob života a důstojnost člověka.